fbpx
2021-08-05 Philip Periera Dos Reis

För lite – för sent

Förändring kan vara otäckt, men ofta är alternativet ännu läskigare. Vad är det egentligen som gör att företag och organisationer tvekar så? Här kommer några tips för en snabbare resa mot förändring i rätt tid.
Rädsla för förändring kan utgöra hinder för innovation och utveckling.
Rädsla för förändring kan utgöra hinder för innovation och utveckling.

Som förändrare brukar jag ofta säga att en av mina huvuduppgifter är att ta reda på varför våra kunder har ont i magen. För ofta börjar en förändringsresa just där. I magen.

Det kan vara fel färg på siffrorna, ökad konkurrens eller fel kompetens i laget, men det finns alltid en bakomliggande orsak. På Media 720 är vi vana vid att komma in i organisationer och ställa rätt frågor, för nästan alltid finns svaren hos kunderna själva.

Det största problemet är egentligen det som kommer efteråt- man vet vad som är fel, men tvekar inför att göra något åt det.

Jag har under mina drygt 20 år bland företag i mediabranschen förundrats av rädslan för förändring. Enkelt uttryckt så är det ofta mycket snack och lite verkstad.

Sett i backspegeln kan jag ibland rysa inför tanken på hur många tåg som missats och vilken enorm kapitalförstöring många svenska mediaföretag ägnat sig åt under det senaste decenniet. Varumärken och redaktionella värden har reducerats till skräp, när tekniska förutsättningar förändrat användarnas beteende.

Många redaktionella produkter hade stått betydligt starkare idag om förändringsresan bara börjat i tid, då ägarna först fick känningar i magtrakten.

  • Identifiera kärnvärdet i produkten och fokusera på det. Varför finns vi?
  • Se till att finnas där läsarna/tittarna/kunderna trivs bäst. Det är inte du som väljer bäst kanal, det gör konsumenterna.
  • Vänta aldrig! Det finns sällan skäl att vänta med förändringsresan. Situationen kommer aldrig bli bättre av sig själv.
  • Det är alltid bättre att ånga något man gjort än något man aldrig gjorde.
  • Var inte rädd för att be om hjälp!