fbpx
Performance Index
Performance Index
Missing image

Performance Index - skapar ett viktigt beslutsunderlag i ditt utvecklingsarbete

Alla vill vi (eller behöver) utvecklas. Och de flesta företag har insett att förändring är det nya normala. Men det är lätt att bli lite hemmablind.

Läs nedan om:

I ett Performance Index kommer vi till er och går igenom relevanta områden för just din säljavdelning. Vi presenterar resultatet dels med ett värde i relation till ett branschsnitt, dels i en punktlista med konkreta förslag på områden ni skulle kunna utveckla för att bli ännu mer konkurrenskraftiga.

Resultatet leder ofta till mycket intressanta diskussioner på avdelningen som i sin tur leder till att nya idéer och att energi föds. Ring oss så berättar vi mer.

Editorial Performance Index

Situationen för de flesta medieföretag är tuff. Konkurrensen har aldrig varit hårdare och era läsare har fler alternativ att välja mellan än någonsin. Detta ställer allt högre krav på att redaktionen har de bästa förutsättningarna för att hänga med i utvecklingen och möta läsarnas förändrade önskemål.

I vårt Editorial Performance Index går vi igenom följande områden hos er:

 • Här och nu. Identifiering av styrkor och svagheter i produkten. Vad är kärnvärdena och var haltar det? Hur når vi största engagemang och bredd utifrån produktens kärnvärden?
 • Tonaliteten i produkten. Hur bli mer relevanta för målgruppen för att behålla och attrahera nya läsare i olika åldrar och faser?
 • Hur kan man rekrytera yngre läsare utan att tappa de trogna?
 • Digitala kontaktytor. Hur utnyttjar man bäst de nya motorvägarna för distribution och interaktion med målgruppen? Vad vill målgruppen?
 • Var och vad? Hur når man största möjliga bredd och engagemang kopplat till produktens roll och redaktionella målsättning?
 • Organisationen. Hur arbetar reaktionen idag och går det att effektivisera rutiner?
 • Hur engagerar vi samtliga medarbetare? Alla ska med. Kraften till förändring ska komma inifrån redaktionen och omfamna även frilansare.

Resultatet ni får blir ett konkret och relevant diskussions- och beslutsunderlag för att utveckla det redaktionella arbetet. Alla är nog överens om att för att hejda läsartappet så måste vi ändra på hur vi jobbar idag. Nya läsare kräver nya arbetssätt. Befintliga arbetssätt innebär fortsatta minskningar.

Så här går det till

En konsult på Media720, med lång erfarenhet från redaktionellt arbete, kommer till er under ett par dagar. För att träffa redaktörer, formgivare, chefredaktör och chefer. Vi är med på veckomöten, vi sätter oss in i era utmaningar och möjligheter, vi tittar på er målgrupp, hur ni talar med dem idag, vilken nytta ni skapar för dem och var eventuella luckor finns. Vi tittar också på vilka hjälpmedel redaktionen har för att lyckas, hur ni är organiserade med mera. För varje punkt ovan bedömer vi vilken nivå ni ligger på med kommentarer.

Att genomföra ett Editorial Performance Index är billigt och ofta mycket snabbt lönsamt.
Vill ni göra ett Editorial Performance Index?
Hör av er till Björn Lorentzi, 0733-44 13 30

Sales Performance Index

Situationen för de flesta medieföretag är tuff. Konkurrensen har aldrig varit hårdare och era annonskunder har fler alternativ att välja mellan än någonsin. Detta ställer allt högre krav på att säljarna har de bästa förutsättningarna för att kunna prestera intäkter till er.

I vårt Sales Performance Index går vi igenom följande områden hos er:

 • Säljkultur
 • Lönemodeller
 • Produktutbud
 • Paketering och prissättning
 • Säljmaterial
 • Kunskap om kunderna
 • Kunskap om konkurrenterna
 • Bearbetar kunder utifrån potential
 • Organisation
 • IT-stöd

Resultatet du får blir ett konkret och relevant diskussions- och beslutsunderlag för att utveckla säljavdelningen. Alla är nog överens om att för att hejda intäktsminskningarna för våra svenska medieföretag så måste vi ändra på hur vi jobbar idag. Nya intäkter kräver nya arbetssätt. Befintliga arbetssätt innebär fortsatta minskningar.

Så här går det till

Två konsulter på Media720, med lång erfarenhet från annonsförsäljning, kommer till er under ett par dagar. Vi träffar säljare och säljchefer, vi är med på veckomöten, vi sätter oss in i era utmaningar och möjligheter, vi tittar på er kundstock, till vilka ni säljer, vilka affärer ni har svårt att ta och varför, vilka hjälpmedel säljarna har för att lyckas, hur ni är organiserade, mm. För varje punkt ovan bedömer vi vilken nivå ni ligger på med en kort kommentar.

Rapporten innehåller också ett förslag på konkret handlingsplan för att förbättra områden med potential.

Att genomföra ett Sales Performance Index är billigt och ofta mycket snabbt lönsamt.
Vill ni göra ett Sales Performance Index?
Hör av er till Björn Lorentzi, 0733-44 13 30

Marketing Performance Index

Konkurrensen om kunderna är hårdare än någonsin och det gäller att arbeta smart och effektivt med sin marknadskommunikation.
Detta ställer bland annat allt högre krav på att du vet vilka tjänster du ska köpa in och vilka kompetenser du bör ha anställda på din marknadsavdelning.

I vårt Marketing Performance Index går vi igenom följande områden hos er:

 • Kompetensinventering. Vem gör vad och hur kompetenta är medarbetarna relativt vad som kan förväntas idag. Vi tittar också på vilka kompetenser ni eventuellt saknar och vilka ni inte längre behöver lika mycket.
 • Extern hjälp. Vi tittar på era byråsamarbeten och vad ni får ut av dem.
 • Egna kanaler. Vi går igenom webb, sociala kanaler och tittar på hur ni utnyttjar dessa idag.
 • Kunskap om era kunders kundresa hos er.
 • Organisation.
 • IT-stöd.

Resultatet du får blir ett konkret och relevant diskussions- och beslutsunderlag för att utveckla marknadsavdelningen. Nya förutsättningar och möjligheter kräver nya arbetssätt. Befintliga arbetssätt innebär sannolikt att ni tappar konkurrenskraft.

Så här går det till

Två konsulter på Media720, med lång erfarenhet från marknadsarbete, kommer till er under ett par dagar. Vi träffar medarbetare och ledning, vi är med på veckomöten, vi sätter oss in i era utmaningar och möjligheter, vilka hjälpmedel ni har för att lyckas, hur ni är organiserade, mm. För varje punkt ovan bedömer vi vilken nivå ni ligger på med en kort kommentar.

Rapporten innehåller också ett förslag på konkret handlingsplan för att förbättra områden med potential.

Att genomföra ett Marketing Performance Index är billigt och ofta mycket snabbt lönsamt.
Vill ni göra ett Marketing Performance Index?
Hör av er till Jonas Berg,  +46 706290877