Vi hjälper er att utvecklas
Vi hjälper er i förändringsarbetet
Missing image

Förändring är det nya normala

Vårt fokus ligger på att hjälpa bolag och chefer att utvecklas.
Vi arbetar väldigt operativt tillsammans med bolagen, dess chefer och personal för att åstadkomma förändring med minsta möjliga energispill och frustration (som ju annars kostar stora summor i utebliven produktion och försenar effekten av förändring).

Vi arbetar också som mentorer till vd och andra chefer.

Våra uppdrag är alltifrån stora projekt till väldigt små på några få timmar.

Våra kunder är antingen mediebolag eller bolag i andra branscher som förstår kraften i kommunikation. Som antingen jobbar internt med kommunikation som verktyg för att få personalen att prestera bättre eller som kommunicerar mycket externt för att sälja bättre.

Vi är alltid beredda att göra jobbet vilket innebär att vi tar ansvar för att de förslag vi kommer med går att genomföra. Vi alla har praktisk erfarenhet från de frågor vi jobbar med. Mindre teori och mer praktik helt enkelt.

En affärsidé som lett till att vi blivit utsett till både Gasellföretag och Superföretag.

Vi hjälper er med:

Nulägesanalyser
Ofta är det klokt att få en extern bedömning om hur bolaget arbetar och presterar. Vad som görs bra och vad som går att förbättra.
En nulägesanalys ger er en konkret lista med förslag på åtgärder. Dessa kan ni sedan arbeta vidare med själva eller ta hjälp av oss eller andra för att fortare nå målet.

Målbildsarbete
För att kunna starta ett förbättrings- eller förändringsarbete måste alla veta hur bolaget ska arbeta efter genomfört projekt. Vi hjälper våra kunder att sätta relevanta och mätbara mål och vi bidrar med värdefulla referenser och god omvärldskunskap.

Att ta sig till målbilden.
Att genomföra en förändring är ett mer omfattande arbete än de flesta tror. Det kan lätt leda till frustration för inblandade vilket sänker produktivitet och kanske till och med att nyckelpersoner slutar. Vi stöttar eller leder förändringsarbetet (beroende på vad ni vill) och hjälper till att snabbast och effektivast nå uppsatt målbild.

Det finns ofta en mycket god ROI i att ta hjälp i dessa faser. Och vi har erfarenheten och kunskapen som krävs.

Vill du veta mer?

Kontakta vår VD Björn Lorentzi, så berättar han mer om vad Media720 kan hjälpa dig och din organisation med.
08-554 205 41

Björn Lorentzi
VD
bjorn.lorentzi@media720.se
MAILA