fbpx
2023-08-28 Magnus Wallén

Kennys tips kring ledarskap i en utmanande konjunktur

Synen på ledarskap och hur det bör tillämpas är en ständigt aktuell fråga. Vi frågade Kenny Hallberg, seniorkonsult på Media720, som arbetat med och utbildat chefer inom ledarskap, hur det har utvecklats och vad man bör tänka på som ledare och chef. Inte minst när det gäller chefer med intäktsansvar.
Kenny Hallberg har lång erfarenhet av ledarskap och att utveckla organisationer och individer inom området
Kenny Hallberg har lång erfarenhet av ledarskap och att utveckla organisationer och individer inom området

Hur ser du att ledarskapet förändrats under de senaste 10 åren?
Det har under fler decennier ställts höga krav på de personer som haft en ledande ställning, och vi kan se att förväntningar på metod, personlighet och ledarstil har förändrats över tid. En förändring som nu går mycket fort, dels beroende på att företagsinformation snabbt är tillgängligt på bred front, dels beroende på att senare generationer som växt in i yrkeslivet både har höga krav på självledarskap och på självbestämmande.

Dessutom har vi under de senaste åren börjat arbeta hemifrån i mycket större utsträckning vilket innebär nya förutsättningar för ledarskapet. Några grupperingar ställer till och med krav på att de själva skall få välja var de arbetar, andra ställer krav på att alla ska ses på kontoret, eftersom de upplever att den sociala kontakten är viktig.

De stora utmaningarna för dagens ledare att ta hänsyn till och agera på är enligt min mening:

– Större skillnader på förväntat ledarskap mellan generationerna
– Stora skillnader på var de anställd vill/kan arbeta
– Svårigheter att driva kreativa processer och sociala kontakter via digitala möten
– Personliga problem och försämrad hälsa hos personalen i kölvattnet av försämrad köpkraft och ökade boendekostnader
– Yttre press i form av lågkonjunktur

Vad är viktigt att tänka på när det gäller att leda i en tuffare konjunktur?
Det är en bred fråga, men givet de förväntningar jag beskriver ovan kan vi konstatera att de enskilt viktigaste ledaregenskaperna är förmågan att bygga tillit och engagemang. Utöver det behöver man säkerställa att hela organisationen har samma målbild och att alla arbetar utifrån en gemensam tidsplan.

Om man arbetar i en intäktsskapande chefsroll. Vad är viktigt att tänka på?

Ingen vill bli detaljstyrd men nästan alla vill ha en närvarande chef. För dig med intäktsansvar innebär det att alla behöver ha samma information om syfte, mål och måluppfyllelse. Men det innebär även att du behöver avsätta tid för att finnas tillgänglig, vara öppen för frågor och komma med alternativa lösningar på de problem personalen upplever på sin väg mot måluppfyllelse.

Om man snabbt behöver en radikal förändring i ledarskapet på exempelvis en försäljningsavdelning, är då en interim chef ett alternativ och vad bör man tänka på?
Det höga förändringstempo som nu råder skapar ett klimat där vi hela tiden måste utveckla vårt ledarskap och kunderbjudande. Att snabbt kunna ändra i ledning och struktur utifrån var vi som bolag just nu befinner oss i de olika cyklerna. I denna miljö finns det fördelar att kunna ta in kompetenta personer med rätt typ av bakgrund.

Interimschefen är ofta en person som vill och kan kliva in i ett förändringsläge, och som stimuleras av utmaningar. Att syresätta organisationen, skapa engagemang, nytt fokus och målbild för att utveckla och förbättra ”säljet”. Eller, om uppdraget handlar om att städa i organisationer och minska kostnadsmassan.

Överväger man interimsspåret är det viktigt att ta fram en tydlig och definierad kravprofil och uppdragsbeskrivning som motsvarar ledningens och organisationens förväntningar och mål.

Behöver du råd eller vill diskutera frågor kring ledarskap?

Kontakta Kenny för att förutsättningslöst se hur han eller någon av våra andra seniorkonsukter kan hjälpa dig.

Kenny Hallberg

Senior konsult

0705-57 06 67 kenny.hallberg@media720.se