fbpx
Från nuläge till målbild
Från nuläge till målbild
Missing image

Nulägesanalys

Ofta är det klokt att få en extern bedömning om hur bolaget arbetar och presterar. Vad som görs bra och vad som går att förbättra.
En nulägesanalys ger er en konkret lista med förslag på åtgärder. Dessa kan ni sedan arbeta vidare med själva eller ta hjälp av oss eller andra för att fortare nå målet.

Målbildsarbete

För att kunna starta ett förbättrings- eller förändringsarbete måste alla veta hur bolaget ska arbeta efter genomfört projekt. Vi hjälper våra kunder att sätta relevanta och mätbara mål och vi bidrar med värdefulla referenser och god omvärldskunskap.

Att ta sig till målbilden

Att genomföra en förändring är ett mer omfattande arbete än de flesta tror. Det kan lätt leda till frustration för inblandade vilket sänker produktivitet och kanske till och med att nyckelpersoner slutar. Vi stöttar eller leder förändringsarbetet (beroende på vad ni vill) och hjälper till att snabbast och effektivast nå uppsatt målbild.