fbpx
2023-10-09 Magnus Wallén

Ökad lönsamhet och kundnöjdhet med bra kundupplevelse!

Som alla andra vill du och ditt företag ha nöjda och lojala kunder som gillar det ni gör och erbjuder - det som kallas för en bra kundupplevelse. Men, bara lite krångel och otydlighet räcker ofta för att en kund skall bli frustrerad och få en onödigt negativ upplevelse. Vår hälsocheck hjälper dig att öka kundnöjdheten.

Arbetet med kundnöjdhet är en ständigt pågående process

Tänk på de tillfällen då du själv tänkt handla i en ny webbshop men avbröt din beställning för att något var otydligt eller tog orimligt lång tid. Eller, hur snabbt din uppfattning om restaurangens service försämras när du måste vänta innan du får notan. Detta trots att maten var god och lokalen trevlig.

Frasen ”att sätta kunden i centrum” har upprepats så många gånger att den nästan förvandlats till en plattityd, men att utgå från kundens synvinkel är själva kärnan i det vi kallar ”Hälsochecken”.

Effektivisera och förenkla

Hälsochecken är en genomgång av kundupplevelsen av ert företag  och syftar till att minska friktionen mellan kund, kundtjänst och förlag. Med ett ”utifrån in”-perspektiv dokumenterar vi olika sätt för förlaget att effektivisera sina processer och förenkla för kunden att utföra sina ärenden.

Utifrån ett kundperspektiv går vår hälsocheck igenom moment som:

– Hur köpflödet fungerar vid beställning?

– Var finns kontaktuppgifterna, är de lätta att hitta?

– Hur lätt är det egentligen att få hjälp med kundtjänstärenden?

– Kommunikationsmöjligheter mellan kund, förlaget och dess olika samarbetspartners?

– Finns det inaktuell information i FAQ:s som bör tas bort eller uppdateras?

Detta får du ut när du använt oss och Hälsocheck

– Nöjdare kunder genom en bättre kundupplevelse.

– Du kommer att minska antalet ”onödiga” kundtjänstärenden.

– Underlätta förlagets samarbete med olika tjänsteleverantörer.

– Konkreta rekommendationer för snabb och lönsam effektivisering med enkla åtgärder.