fbpx
2022-12-08 Andreas Wiberg

De tre viktigaste framgångsfaktorerna med AI-verktyg för ett tidskriftsförlag!

OpenAI släppte nyligen den chatbaserade plattformen GPT-3 och jag gjorde det som alla AI-nyfikna borde göra: lät den artificiella intelligensen själv svara på frågorna om vilken affärsnytta vi kan förvänta oss av den.

Jag ställde de frågor som våra kunder ställer till oss kring hur de ska förhålla sig till den nya tekniken, och här är resultatet - med AI:ns egna ord.
Midjourney (ett annat AI som skapar illustrationer på beställning) ger följande förslag på, till vänster:
Midjourney (ett annat AI som skapar illustrationer på beställning) ger följande förslag på, till vänster: "en kombination av superhjälte och mediakonsult", och till höger: "fyra medelålders konsulter i möte på stockholmskontoret". Deppigt!

Kort bakgrund innan min frågestund med GPT-3: artikeln nedan är alltså dialogen mellan mig och ett konversations-AI. Frågorna är mina, svaren är maskinellt genererade.

Tekniken bakom är komplex, men förutom algoritmer för att tolka mina frågor och bakomliggande utmaningar som föranleder mig att ställa dessa frågor, bygger svaren på det dataset maskinen har tränats på. Oerhörda mängder text har förutsättningslöst bearbetats, ordnats, kontextualiserats, taggats, valts ut, strukturerats och formulerats, i realtid, för att besvara mina frågor på ett relevant sätt.

Oavsett om innehållet faller dig i smaken bör du testa själv. Det går snabbt att registrera ett konto på openai.com och sätta igång. Inget att grubbla över. Grubbla istället över vad som händer när maskinen tränats på den samlade textmassa som mänskligheten hittills producerat… Lägg till att detta är en tidig version och att utvecklingstakten är i det närmaste exponentiell. Ja, du förstår.

På media720 jobbar vi med verksamhetsutveckling och många av våra uppdragsgivare är i tidskriftsbranschen. Därför fokuserade jag mina frågor kring dem, men jag hade kunnat fråga om vad som helst och fått svar av samma kaliber.

Utan vidare omsvep alltså, AI ger svaren på varför tidskriftsförlag ska använda AI:

Hur kan jag som mediakonsult förklara fördelarna med AI-baserade chatbots för mina kunder i mediebranschen?

Som mediakonsult kan du förklara fördelarna med AI-baserade chatbots för din kund i mediebranschen på flera olika sätt. Här är några exempel:

 • Chatbots kan hjälpa till att automatisera och hantera kundservice på ett effektivt sätt, vilket kan leda till en bättre upplevelse för kunderna och öka deras lojalitet mot företaget.
 • Chatbots kan användas för att hjälpa kunderna att hitta relevant information snabbt och enkelt, vilket kan öka konverteringar och generera merförsäljning för företaget.
 • Genom att använda AI-teknik kan chatbots lära sig och förbättra sig över tid, vilket kan göra dem till en mycket kraftfull och användbar verktyg för att hantera kundinteraktioner på ett intelligent sätt.
 • Chatbots kan också användas för att samla in och analysera data från kundinteraktioner, vilket kan hjälpa företaget att förstå kundernas behov och preferenser bättre och på så sätt förbättra sina produkter och tjänster.

Sammantaget kan AI-baserade chatbots vara en mycket användbar och effektiv lösning för mediebranschen, och som mediakonsult kan du hjälpa dina kunder att dra nytta av dessa fördelar.

Men hur kan mina kunder använda AI för sin innehållsproduktion?

Det finns många olika sätt som dina kunder i mediebranschen kan använda AI för sin innehållsproduktion. Här är några exempel:

 • AI-baserade verktyg kan användas för att automatiskt generera innehåll, såsom artiklar eller videoklipp, med hjälp av en grundläggande mall eller ett specifikt tema. Detta kan hjälpa företaget att producera mer innehåll på kortare tid och med mindre ansträngning.
 • AI-teknik kan också användas för att analysera och förstå kunders preferenser och behov, och därmed hjälpa företaget att skapa mer relevant och anpassat innehåll för sina målgrupper.
 • AI-baserade verktyg kan också användas för att optimera innehåll för olika plattformar och kanaler, såsom sociala medier eller webbplatser, för att maximera räckvidden och påverka kunderna på bästa sätt.
 • Genom att använda AI-baserade analysverktyg kan företaget också mäta och följa upp prestanda och effektiviteten för deras innehåll, och göra förbättringar och justeringar baserat på de data som samlas in.

Men inlärningströskeln är väl för hög?

Det är sant att inlärningströskeln för AI kan vara hög i vissa fall, och det kan kräva en investering i teknisk kompetens och utrustning för att kunna dra nytta av AI. Men det finns också många lösningar som är lättare att använda och som inte kräver en lika stor teknisk kompetens, så det är viktigt att undersöka vilka möjligheter som finns för just din tidskrift. Det är också viktigt att komma ihåg att investeringen i AI kan ge många fördelar på lång sikt, så det kan vara värt att överväga om det är något som skulle passa din tidskrift.

Kommer detta att leda till att journalisternas roll förändras i framtiden?

Ja, det är möjligt att AI kan komma att påverka journalisternas roll i framtiden. Som jag nämnde tidigare kan AI användas för att automatisera vissa rutinmässiga uppgifter, vilket i sin tur kan leda till att journalisterna kan fokusera mer på att skapa och publicera innehåll av hög kvalitet. På så sätt kan AI hjälpa journalisterna att bli mer effektiva och produktiva. Men det är också viktigt att komma ihåg att AI inte kan ersätta människor helt och hållet, och att det alltid kommer att finnas en viktig roll för mänskliga journalister att granska, analysera och tolka nyheterna.

Om jag som redaktör på en tidskrift vill hålla mig ajour med AI-utvecklingen – hur gör jag?

Om du som redaktör vill hålla dig ajour med AI-utvecklingen finns det många olika sätt att göra det på. En enkel och lättillgänglig metod är att prenumerera på nyhetsbrev eller RSS-flöden från branschtidningar och -organisationer som fokuserar på AI. Du kan också följa olika AI-företag och experter på sociala medier, för att få information om deras senaste utvecklingar och nyheter. Det finns också många konferenser och evenemang som rör AI, så det kan vara värt att undersöka om det finns några som skulle passa för dig att delta i. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom AI-branschen, och du kan också skaffa dig en djupare förståelse för hur tekniken fungerar och hur den kan användas.

Ge mig de tre viktigaste framgångsfaktorerna för ett tidskriftsförlag i arbetet med AI-verktyg!

De tre viktigaste framgångsfaktorerna för ett tidskriftsförlag som arbetar med AI-verktyg skulle vara:

 1. En tydlig och välutvecklad strategi för hur AI ska användas, med specifika mål och mätbara resultat. Det är viktigt att ha en plan för hur AI ska integreras i verksamheten, så att alla medarbetare vet hur tekniken ska användas och hur den kan bidra till förbättringar.
 2. Teknisk kompetens och infrastruktur för att kunna dra nytta av AI-verktygen. Det är viktigt att ha rätt tekniska förutsättningar för att kunna använda AI-verktygen på ett effektivt sätt, så det kan vara nödvändigt att investera i rätt utrustning och personal med rätt kompetens.
 3. En öppen och flexibel inställning till förändring och innovation. Det är viktigt att vara beredd att anpassa sig och förändra verksamheten i takt med utvecklingen av AI-verktygen. Detta innebär att man måste vara beredd att prova nya saker, att lära sig av eventuella misstag, och att vara beredd att förändra verksamheten för att kunna dra nytta av de möjligheter som AI-tekniken erbjuder.

Detta gäller ju generellt men mer specifikt för förlag?

Ja, de tre framgångsfaktorerna som jag nämnde tidigare är generella och gäller inte bara för förlag, utan för alla organisationer som vill använda AI-verktyg på ett effektivt sätt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att varje organisation är unik och att det kan finnas specifika utmaningar och möjligheter som gäller just för förlagsbranschen. Därför kan det vara viktigt att anpassa dessa framgångsfaktorer till förlagets specifika behov och förutsättningar, så att man kan utveckla en strategi som är anpassad för att nå företagets mål och vision.

Bör även ett litet förlag hitta tiden att prioritera detta?

Ja, det är viktigt för ett litet förlag att hitta tid att prioritera AI-utvecklingen, trots att man ofta har begränsade resurser. Att använda AI kan ge många fördelar för ett förlag, till exempel genom att förbättra effektiviteten och produktiviteten, eller genom att hjälpa förlaget att utveckla nya produkter och tjänster. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att AI-tekniken kommer att bli alltmer utbredd och används i allt fler områden, så det kan vara viktigt för ett förlag att vara i framkant när det gäller att använda tekniken. Därför kan det vara en bra idé att investera i AI-verktyg, även för ett litet förlag, så länge man har en tydlig strategi för hur tekniken ska användas och hur man ska mäta resultatet av investeringen.

Uppskattade du detta och vill prata framtid, AI eller helt andra frågor med anknytning till aktuella utmaningar - hör av dig!

Andreas Wiberg

Senior konsult


andreas.wiberg@media720.se