fbpx
2022-03-15 Björn Lorentzi

Därför bör ditt företag arbeta med Content Marketing

Det finns stora fördelar med att regelbundet publicera relevant innehåll på din sajt och sprida det i utvalda kanaler. Nästan oavsett bransch och vilka produkter eller tjänster du vill sälja. Även om inte det primära syftet med det är sälj, så kommer tiden ni lägger på att skapa och publicera värdefullt innehåll bli en väl värd investering. Som på sikt är ett oslagbart medel för ökad konvertering och försäljning.

Konsten att bygga upp attraktionskraft

Att sprida material som är av värde för målgruppen stärker relationen med potentiella kunder och bygger varumärkets anseende. Inget betalar sig så bra på sikt, som att bygga upp lojala relationer med människor som attraheras av er kompetens och få trogna besökare till företagets sajter.

Det handlar om relationer

Regel nummer ett när du arbetar med marknadsföring och kommunikation är att känna din målgrupp. Att ha en så djupgående bild som möjligt av era viktigaste kundgrupper är avgörande. Många kallar detta för att definiera ”personas”. I syfte att de budskap ni vill nå ut med träffar rätt. Oavsett om du arbetar B2B eller B2C gäller samma sak. Människor gör alltid affärer med människor. De möjligheter som autentiskt, intressant och relevant innehåll skapar är stora när det kommer till att bygga förtroende och få lojala kunder.

Värdeskapande innehåll

Värdet ligger i själva innehållet som måste uppfattas intressant, lärorikt eller underhållande av målgruppen. Eftersom det finns en allmän misstänksamhet mot marknadskommunikation så ställer detta höga krav på innehållet. Det måste uppfattas som lärorikt, informativt eller underhållande, upplevas ärligt eller sakligt, och får inte verka som ett försök att sälja. Det är alltså en stor skillnad mellan content och reklam.

Vilka problem löser du åt dina önskade kunder (era persona)?

Förutom att känna din målgrupp behöver du veta vilka problem du löser åt dem och bygga ditt innehåll du delar på det. När du publicerar ett inlägg eller en artikel, exempelvis på företagets blogg, är det viktigt att kunna svara på om innehållet uppfyller någon av följande punkter för din tänkta persona:

  • Får det här inlägget henne att skratta, gråta, bli arg, bli upprörd, bli nyfiken, känna hopp, bli inspirerad eller likande? Blir hon helt enkelt engagerad?
  • Känner hon igen sig?
  • Får hon en aha-upplevelse?
  • Hjälper det henne att lösa något problem eller förstå något?
  • Sparar hon tid? Slipper googla?
  • Känner hon ”jag vill få veta mer eller höra fortsättningen”?
  • Blir hon sugen på att dela det i sitt nätverk?

Det är som bekant vad mottagaren känner eller upplever som driver konvertering. Så för att ditt inlägg ska vara relevant för målgruppen måste det få dem att känna något eller lösa ett problem åt dem.

Content marketing är en investering

Det kan verka bakvänt att lägga tid och resurser på sådant som inte leder till direkt sälj. Många lockas att prioritera kommunikation som har en mycket tydligare uppmaning till kund, det vill säga CTA (call to action). Det kan också vara klurigt att få ut mätbara säljeffekter av content marketing. Resultaten kan ofta låta vänta på sig. Det är en utmaning att snabbt få tydliga effekter och du måste ofta vara beredd att lägga ner både tid och arbete innan det bär frukt. Men ha tillit till att det kommer att löna sig att producera och publicera värdeskapande material. Det finns inga genvägar till lojala kunder. Under de senaste åren har det varit tydligt att innehåll som är sant, intressant och relevant är bästa sättet att skapa effektiv kommunikation.

Skapa lojala kunder

Content marketing syftar alltså till att ändra eller förstärka konsumentbeteende. Content marketing är inte ett ändamål i sig. Det är ett medel för att attrahera potentiella kunder, göra dem till betalande kunder och behålla dem som lojala och återkommande köpare.

Fler möjligheter ställer högre krav

Medielandskapet förändras ständigt, och det kan gå fort och vara svårt att hänga med. Det utbyggda kommunikationsutbudet ställer nya krav på hur innehållet skapas, formuleras och distribueras. Arbetet med content marketing består av både strategi och innehållsproduktion. Kommunikationsmöjligheterna växer ständigt, vilket gör det utmanande att välja strategi. Det är lätt att stirra sig blind på kanalval och missa vikten av att ha en övergripande strategi för innehållet i sig.

Vikten av en contentstrategi

De flesta företag har idag en sociala media-strategi. Många har också börjat bygga upp sina egna kanaler för att kunna kommunicera smidigt med kunderna. Men att publicera innehåll som är värdefullt för målgruppen är alltså minst lika viktigt för att lyckas. Det gäller att arbeta konsekvent, systematiskt och långsiktigt med sitt idé- och innehållsarbete. Det är det som är essensen i content marketing.

Löpande process

Content marketing är ett kontinuerligt arbete. Det är långsiktigt, eftersom det tar tid innan det börjar ge effekt. Du behöver publicera regelbundet, eftersom ett syfte är att bygga och upprätthålla kundrelationer. Du behöver löpande mäta och följa upp, eftersom du måste veta hur det tas emot för att kunna anpassa och justera. Allt detta ställer krav på processerna på din avdelning och ditt företag men är väldigt roligt och lönsamt när man väl har kommit igång.

Vill du ha hjälp?

Vi på Media720 har flera konsulter med stor erfarenhet och expertis inom content marketing. Vi hjälper företag att organisera arbetet, orientera sig i metoder och stödsystem som ibland kan behövas samt generera goda idéer som kan stärka befintliga relationer och samtidigt skapa nya. Du kan anlita oss för både det strategiska arbetet och produktionen av material. Hör av dig om du vill bolla möjligheter med oss.