fbpx
2022-02-22 Björn Lorentzi

Case: Från print med sjunkande räckvidd till modernt upplägg med växande upplaga

För ett par år sedan hade professionstidningen Socionomen en sjunkande upplagetrend. Tidning, sajt och närvaro i sociala medier fanns men det var svårt att attrahera viktiga målgrupper. Då inleddes ett arbete med att ta reda på varför – och åtgärda det.
Socionomens tidning. Då och nu.
Socionomens tidning. Då och nu.

En arbetsgrupp sattes samman med chefredaktör, några sakkunniga socionomer och två konsulter från Media720. En med redaktionell kunskap och en med kunskap om prenumerationsfrågor. Tillsammans analyserade gruppen läsarna utifrån en mängd parametrar och vi lyssnade av vad de själva tyckte. En ny innehållsstrategi formades och utifrån den bestämdes i vilka kanaler Socionomen skulle finnas och med vilket innehåll.

En slutsats av arbetet var att den digitala plattform som fanns inte höll måttet och därmed lyckades inte Socionomen nå personer med främst digitala läsarvanor. Socionomen ville och behövde bli en modern tidskrift med låst och exklusivt innehåll för prenumeranterna. Med möjlighet att prenumerera och betala direkt på sajten när läsaren hittar en låst artikel som lockar till läsning. Trafiken dit skulle skapas med hjälp av nyhetsbrev och sociala medier, och självklart skulle allt vara SEO-optimerat. Sist men inte minst bestämdes att den ska vara konverteringsdriven. För att få besökarna att både vilja konsumera mer innehåll och vilja teckna prenumeration.

Vår systeravdelning tech720 fick uppdraget att projektleda den delen av arbetet.

En annan slutsats var att redaktionen var för liten med en anställd chefredaktör och några frilansare. Det är svårt att vara bra på både tidning, sajt, sociala medier och driva prenumerationsarbete via sitt redaktionella innehåll på en person.

En tredje var att innehållet inte attraherade personer i början av sin karriär.

Två upphandlingar inleddes

  1. Media720 skulle göra ett urval av redaktionella leverantörer dit chefredaktören kunde flytta och där dra nytta av en bredare kompetensbas.
  2. Tech720 skulle välja ut webbyråer som förstod uppdraget och kunde bygga en ny digital plattform.

Valet föll på A4 som redaktionell leverantör och på Rhyme Sthlm som webbyrå.

Arbetet med att få allt på plats.

En ny arbetsgrupp bildades. Med konsulter från både media720 och tech720 samt personal från både A4 och Rhyme startade jobbet med att arbeta fram den nya webben och den nya formen för printtidningen.

Hur gick det?

  • Hösten 2021 utnämndes Socionomen till Årets facktidskrift på Tidskriftsgalan.
  • Prenumeranttappet har bromsat in och kurvorna pekar nu uppåt. De flesta nya prenumeranter köper prenumerationen på webben och betalar direkt.
  • A4 gör ett strålande jobb med innehållet och Rhyme har byggt en mycket bra och funktionell webb.
  • Media720 stöttar fortfarande upp i liten omfattning kring prenumerationsfrågor.

Lärdomar och bakgrund

Alla situationer har sina förutsättningar. Vad som var rätt för Socionomen kanske inte är rätt för en annan tidskrift. Det är alltså viktigt med en ganska ordentlig genomlysning och några möten om vad som behöver förändras och utvecklas för att det ska bli bra framåt – för just er och er målgrupp. I detta case stod det klart att redaktionen behövde finnas i ett större sammanhang. Vi arbetar i andra uppdrag när det går utmärkt att driva arbetet på ett modernt sätt från en mycket liten redaktion. Socionomen hade också en mycket gammal sajt som inte gick att bygga vidare på. Det kanske det gör på din sajt?

En av de viktigaste lärdomarna är att det blir så här bra när alla inblandade parter jobbar tajt ihop. Transparent och utan revir-tänk. Med huvudmannens bästa för ögonen. Redaktionen, webbyrån och andra teknikpartners, ägaren och vi som oberoende konsulter och rådgivare.

Hela uppdraget började med ett par workshops. Där vi brainstormade förutsättningslöst. Gemensamt tittade vi på hur vi upplevde vad som saknades och vad som skulle kunna gå att göra bättre. Projektet växte i den takt uppdragsgivaren ville och mäktade med – utan bindningstider.

Att bygga om eller utveckla en ny webb kräver att du som beställare kan ganska mycket. Som man ropar får man svar, typ. I detta projekt har tech720 varit ägarens förlängda arm och stått på deras sida för att ställa rätt krav, hålla koll på att budget och tidplaner hålls samt att de funktioner som har efterfrågats verkligen byggs. Varken mer eller mindre.

Fakta och länkar:
Socionomen är Sveriges ledande oberoende tidskrift för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Socionomen ges ut av Akademikerförbundet SSR som förenar 75 000 medlemmar. Alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.
Akademikerförbundet SSR, Socionomen, A4, Rhyme, tech720

Idag finns Socionomen på webben, i nyhetsbrev, i sociala kanaler och i Print. Allt med en strategi för varje kanal som skapar synergier och nytta för prenumeranterna.
Idag finns Socionomen på webben, i nyhetsbrev, i sociala kanaler och i Print. Allt med en strategi för varje kanal som skapar synergier och nytta för prenumeranterna.

Vill ni ha hjälp att utveckla era tidskrifter?

Slå oss en signal så diskuterar vi oss fram till en lösning som passar er. Allt ifrån några få timmars bollplankande till större projekt som kan innefatta nulägesanalys, stöd vid att bestämma målbild och genomförande av projektet. Vi gillar både små och stora projekt.

Björn Lorentzi, 0733-44 13 30
bjorn.lorentzi@media720.se

Mikael Mathison, 0705-54 21 41
mikael.mathison@tech720.se

Maila