fbpx
2021-09-28 Andreas Wiberg

Vem har nytta av mentorskap?

Vem kan ha nytta av mentorskap och när under karriären ska man ta kontakt med en mentor? Vi frågade Kenny Hallberg, mångårig medarbetare på Media720 med lång erfarenhet som mentor.
Ett lyckat mentorskap kräver förtroende i bägge riktningar.
Ett lyckat mentorskap kräver förtroende i bägge riktningar.

Kenny, vad handlar mentorskap om egentligen?

– Många säger att mentorskap är att ”Hjälpa dem att lära, hellre än att lära dem”. Jag vill förenkla det till att istället bara säga ”Hjälp till självhjälp” och för att lyckas med detta krävs det två saker: dels ett ömsesidigt förtroende för varandra, dels en genuin vilja att lyssna på varandra.

 

Vem kan ha nytta av ett mentorskap?

– Alla som någon gång upplevt att de befinner sig i en situation eller process som de inte själva styr vet att det är givande med input utifrån. I ett väl fungerande mentorskap kan vi skapa förutsättningar för insikt och förståelse för personens egen roll i denna situation, vad som krävs för att förändra tillvaron och vilka steg hen själv bör ta för att nå en förändring. Jag har nästan uteslutande jobbat med personer i ledande befattningar, troligtvis för att det oftast är lite ensammare ju högre upp i en organisation man sitter. Men, jag vill påstå att alla som upplever att förändringarna i deras omgivning går för fort, går åt fel håll eller inte påverkar rätt personer – kan ha nytta av ett mentorskap.

 

När i karriären är det lämpligt att vända sig till en mentor?

– Mentorskap lämpar sig bäst när man hamnar i situationer likt nytt jobb, på en ny marknad samt vid stora interna eller externa förändringar. Med andra ord, precis när som helst i ett helt vanligt yrkesliv.

 

Hur går ett mentorskap till i praktiken?

– Första mötet handlar om att lära känna varandra. För mig är det mycket viktigt att förtroende uppstår i bägge riktningarna.

 

Hur gör man det?

– Ett sätt att skapa en avslappnad och ärlig atmosfär i detta skede är att enbart debitera de personer som efter första mötet väljer att gå vidare. På så sätt slipper vi hamna i en situation där någon fortsätter enbart för att de vill ha valuta för kostnaden som uppstod vid första mötet. Dessutom ger det även mig en större frihet att tacka nej till de uppdrag där jag inte tror att jag är rätt typ av mentor för just denna person.

 

Och om en person väljer att fortsätta, vilket blir då nästa steg?

– Då identifierar vi förväntningar, tillgänglig tid och vilja till förändringar för att nå mål. Eftersom detta är viktiga parametrar som bygger på eftertanke och personlig insikt är det viktigt att detta arbete får ta kalendertid i anspråk. Parallellt med ovanstående kan vi nu även dyka in och ut i såväl akuta frågeställningar som i långsiktiga mål. Min erfarenhet är att de långsiktiga målen oftast förändras under ett aktivt mentorskap och att det därför är viktigt att under processen ge utrymme för vitalitet och dynamik.

 

Vad kan man förvänta sig för resultat av ett mentorskap?

– Vi kommer tillsammans att frigöra potential och vi kommer att skapa en tydligare riktning genom större fokus och högre energi, klassiska begrepp för att öka effektiviteten. Oberoende av vilka områden som är i behov av insatser så kommer resultatet att visa sig.