fbpx
2023-06-09 Björn Lorentzi

Bli bättre på affärsutveckling

Hur organiserar och arbetar ni med er affärsutveckling?
– Dina processer avgör hur bra ni är, menar Björn Lorentzi, seniorkonsult på Media720.

Här ger han fem värdefulla tips som kommer förbättra era förutsättningar att lyckas.
Att ta hjälp kring idéer eller som inspiration är ofta mycket lönsamt
Att ta hjälp kring idéer eller som inspiration är ofta mycket lönsamt

För att lyckas bör du ha tydliga rutiner och processer för din affärsutveckling.

Och som alla vet; de som inte utvecklas backar relativt konkurrenterna.

Att ständigt utvecklas är helt nödvändigt. Konkurrenterna gör det och kunderna förväntar sig det. Men att klara det parallellt med den löpande verksamheten är svårt. Större bolag har ofta en affärsutvecklingsavdelning med personal som har detta som sitt huvudsakliga fokus. Men hur det hos er? Inom media och marknad är det ju sällan så. Då måste ni organisera detta på annat sätt. Annars drunknar ert långsiktiga arbete alltid i nästa deadline eller nästa internmöte.

Här kommer 5 tips på saker att fundera på:

1. Se till att alla vet var man lämnar tips på nya idéer

Detta kan vara en mailadress ”ideer@bolaget.se”, en fysik brevlåda eller liknande.

2. Belöna idéer

Alla som skickar in en idé får t ex en trisslott. Oavsett om den är bra eller inte.

3. Bestäm månadsmöten för en grupp som utvärderar idéer

Ett litet team med personer från olika delar av bolaget. Om de väljer de ut 1 riktigt bra idé varannan månad av de inskickade kommer er lönsamhet snart öka.

4. Bestäm vad ni gör av utvärderade idéer

Tre kategorier räcker. A = Ska vi verkligen utreda, B = Bra idé men inte nu (av ekonomiska eller tidsmässiga skäl), C = Tror vi inte på (för oss)

5. Utse vem som ska utreda

Ofta är det värt att ta in extern hjälp. Kostar lite mer men dels får ni det gjort snabbare, dels får ni ett externt perspektiv. Det finns gott om duktiga personer som gärna tar ett uppdrag på 10 eller 200 timmar beroende på hur stor frågan är. Det denna utredning ska besvara är potential, vad det kommer kosta, vilka resurser som behövs för att göra och sedan sköta om.

Det finns många aspekter i att få igång en bra process som passar just ditt företag. Vill du ha hjälp att utveckla er affärsutveckling, slå en signal. Det behöver inte kosta mycket att köpa in lite kloka inspel i denna fråga. Och det är ofta väldigt lönsamt.