fbpx
2020-09-10 Andreas Wiberg

Sex frågor du bör ställa dig om er native-affär

Native-annonseringen har vuxit kraftigt under de senaste åren i Sverige och beräknas öka ytterligare under de kommande. Här är sex frågor ni behöver ställa er om ni vill öka lönsamheten i er native-affär.
Vägen mot en lönsammare native-affär börjar med en utvärdering av den nuvarande.
Vägen mot en lönsammare native-affär börjar med en utvärdering av den nuvarande.
  1. Möter antalet annonsytor efterfrågan hos era annonsörer? För få ytor gör att ni riskerar att gå miste om potentiella intäkter medan för många ytor riskerar att rubba balansen mellan kommersiellt och redaktionellt material på sajten.
  2. Har era annonsytor rätt placering? Annonsytornas placering på sajten har stor inverkan på trafiken. Att utvärdera vilka som är de optimala placeringarna på er sajt kan påverka intäkterna i positiv riktning.
  3. Begränsar native-plattformen ni använder er affär? Eller rätt och slätt, har ni en bra native-plattform? Rätt plattform sparar arbetstid, ger er och kunden tillgång till viktig statistik och kan öka trafiken till era annonser vilket i sin tur kan öka era intäkter.
  4. Hur ser native-kunskapen ut hos era säljare? Hos vissa kunder finns det fortfarande en viss misstänksamhet mot natives. För att framgångsrikt sälja natives behöver det finnas kunskap om produktens fördelar och styrkor som övertygar även skeptiker.
  5. Har ni säljmaterial som faktiskt förklarar vad en native är? Det finns fortfarande många kunder som inte väljer natives på grund av att de inte känner till produkten tillräckligt väl. Bra säljmaterial är alltid viktigt men ännu viktigare när kännedomen är låg på marknaden.
  6. Har ni koll på vad era kunder kan om natives? Ingen vill köpa en produkt som man inte känner till. Kännedomen är som sagt låg på sina håll. Åk ut på kundmöten, bygg upp kundernas kunskap och nyfikenhet genom att berätta om framgångsrika case.

Genom att gå igenom dessa punkter kommer ni långt. Vill ni ha hjälp eller ett externt perspektiv? Slå en signal. Ni kan köpa ett par timmar som bollplank eller anlita oss för ett längre uppdrag. Vi tycker båda varianterna är kul!


Vill du veta mer?