fbpx
2021-06-11 Björn Lorentzi

Två avgörande faktorer för att driva ett framgångsrikt förändringsarbete

Är du en person som leder förändringsarbeten? Eller är du kanske en del av ett pågående förändringsarbete som drivs av någon annan?
Hur man börjar ett förändringsarbete är ofta viktigare än man tror.
Hur man börjar ett förändringsarbete är ofta viktigare än man tror.

Då är det intressant att veta hur det förändringsarbete du senast drev eller var med om tog sin början. Blev samma personer involverade som drivit den ordinarie verksamheten under flera år? Då är det mindre troligt att de kommer kasta sig över ett nytt och omfattande förändringsprojekt med liv och lust. Risken är istället överhängande att nuvarande team kommer tycka att det är bra som det varit tidigare, och i värsta fall motarbeta projektet.

Det första du som förändringsledare måste säkerställa är att det team som ska åstadkomma förändringen är rätt sammansatt för uppgiften. Att rätt personer arbetar med uppgiften är avgörande för att lyckas åstadkomma framgångsrik förändring. Därför måste du se till att lägga ner och investera tillräcklig ansträngning och resurser åt detta. Om inte teamet har rätt sammansättning är sannolikheten för att lyckas låg redan från början. För att sätta ihop rätt team kan du behöva leta på andra håll i organisationen eller tillföra personer utifrån med nya perspektiv.

Vad är då rätt personer? Min uppfattning är att de två viktigaste egenskaperna för att vi ska kunna åstadkomma nödvändig förändring är att teamet har rätt attityd och rätt kompetens, det vill säga att vilja och att kunna.

Rätt attityd
Låt oss börja med attityden. Vilken inställning har personerna i teamet till förändring? Ser de positivt på förändring och välkomnar den, eller är de negativa och försöker undvika den? Det säger sig självt att ett team med personer som har den sistnämnda inställningen inte kommer att få mycket gjort. Utöver teamets inställning till förändring är det också viktigt att förstå om de är reaktiva eller proaktiva.

Rätt kompetens
Den andra egenskapen som teamet enligt mig behöver ha för att åstadkomma framgångsrik förändring är rätt kompetens. Här är det viktigt att påpeka att det inte enbart syftar på den kompetens som krävs för att driva verksamheten när förändringsarbetet är genomfört, utan även kompetensen att driva själva förändringsarbetet. Är t ex ledaren för teamet inte van att driva förändringsarbete? Då är risken för misslyckande överhängande redan innan arbetat hunnit att påbörjas.

Har ditt team inte rätt attityd och rätt kompetens? Då bör du överväga att göra förändringar i teamet innan du påbörjar arbetet om du vill lyckas med ditt projekt.