fbpx
2023-03-28 Magnus Wallén

“Det är väl bara att höja prenumerationspriset, eller?”

Nej, det finns några viktiga saker att tänka på innan och efter att man beslutat sig för att höja priset, inte minst gäller det för tillsvidareprenumerationer. För den som arbetar med prenumerationer och prissättning på abonnemang är det mycket att tänka på.

Gör hemläxan först innan du höjer priset

Tack vare mobiloperatörerna finns det numera en praxis för hur en prishöjning skall göras när kunden har ett tillsvidareavtal.

Prenumeranten skall:

– få information om den kommande prishöjningen minst 30 dagar innan den äger rum.
– ges möjlighet att avsluta sin prenumeration – utan extra kostnad.

Tidningar som skickar ut avier till prenumeranterna har oftast god tidsmarginal i sin förnyelseprocess eftersom den planerats med utgångspunkt i utgivning, betaldagar och postgång.

Löpande och digitala prenumerationer
Men, inte alla tänker på att detta med att informera i god tid också gäller för andra typer av löpande prenumerationer. Som exempelvis månadsabonnemang med förnyelsen kopplad till automatisk kortdragning. Något som blivit allt vanligare när förlagen kompletterar sin tidningsutgivning med digitala prenumerationer.

En fördel med digitala prenumerationer är att det krävs en mailadress för att skapa ett konto. Det innebär att förlaget redan har kontaktuppgifterna till alla de prenumeranter som skall informeras och kan göra så med ett mail.

Vad ska man då skriva i mailet? Mitt råd är att hålla det kort och sakligt.

Skriv en tydlig ämnesrad så att mottagaren förstår att mailet är viktigt. Förklara vad som kommer att hända och när. Glöm inte att påminna om allt det som är populärt och unikt med prenumerationen.

Har ni några nya, spännande reportage eller funktioner inplanerade så lyft fram dem också som en anledning till att det är värt att fortsätta prenumerera ett tag till, även om det blir lite dyrare.

Avsluta med information om hur, och var, prenumeranten kan avsluta sitt abonnemang, samt en vänlig förhoppning om att de väljer att stanna kvar.

De olika stegen:

– besluta om nivån på prishöjningen
– ta reda på när i månaden korten brukar belastas
– bestäm datum för prishöjning befintliga prenumeranter. Räkna 30 dagar + tid för förberedelser. Utgå från belastningsdatum kortdragning.
– prishöj erbjudandet för nya prenumeranter på site och i tidning direkt. Där finns ingen anledning att vänta.
– se om det finns några kundgrupper som legat kvar väldigt länge på ett lågt erbjudande och som säkerligen kommer att reagera kraftigt på prishöjningen. Överväg om dessa skall särbehandlas på något sätt.
– författa mail med information om kommande prishöjning.
– informera kundtjänst låt dem läsa igenom mailet i god tid innan och komma med synpunkter
– informera redaktionen – låt dem läsa igenom mailet innan det går ut
– ta ut mailadresser till de befintliga prenumeranterna och skicka ut informationen senast 30 dagar innan prishöjningen genomförs.

Vårda kundrelationen
Ge dina prenumeranter tillräckligt med förvarning om den kommande förändringen så de inte blir överraskade och känner sig lurade.

Kom ihåg att du lagt ner mycket tid på att bygga din prenumerationsaffär. Stressa inte fram något som riskerar att rasera kundrelationerna, men tveka inte heller att höja priset när det behövs.

Glöm inte att förbereda kommande passivbearbetning av de kunder som väljer att avsluta sitt abonnemang.

Tips! Jobbar du med prenumerations- eller abonnemangsförsäljning läs här hur förlaget bakom Herman Hedning förbättrade sitt kassaflöde med några enkla åtgärder.

Kontakta mig när du vill ha hjälp med att förbättra och utveckla din prenumerationsaffär. Vi kan ses på en lunch eller ta ett möte digitalt.>