fbpx
2022-03-22 Björn Lorentzi

Konsten att välja prenumerationssystem

Beslutet utgår, som alltid, från affärsmodellen och produkten. Är det en väletablerad papperstidning som också går att läsa som PDF på nätet? Då har du andra behov när du ska välja prenumerationssystem än en helt nystartad digital produkt som enbart erbjuder månadsabonnemang.

 

Hur disponerar du resurserna?

Det är också en fråga om resurser. Dygnet har bara 24 timmar och det bästa valet är därför ofta att outsourca delar av arbetet till företag som är specialister på det som behöver göras. Visst, de tar naturligtvis betalt för utfört arbete, men samtidigt frigör det tid för dig som kan användas till annat. Exempelvis för att göra en mer genomarbetad produkt, planera marknadsföringskampanjer eller tänka ut nya sätt att öka lönsamheten. Möjligheterna är, om inte oändliga, så åtminstone betydligt fler när det finns tid att komma på och testa idéer.

Hur väljer man?

När du väl bestämt dig för att förenkla administrationen med hjälp av ett prenumerationssystem återstår frågan om vilket som bäst passar ditt behov. Både på kort och lång sikt.

Några av de aktörer som finns på den svenska marknaden är:

  • Flowy
  • Mainloop
  • Nätverkstan
  • Preno
  • Scribber
  • Tulo PayWay

Likheter och skillnader i olika system

Grundläggande funktionalitet som registerhantering, ekonomirapporter och betalningslösningar har de alla. I övrigt är det en stor spännvidd på det de erbjuder. Allt från en teknisk plattform avsedd för hantering av digitala abonnemang till fullservicebyrå, något som bland annat inkluderar tryckerikontakter, stöd för flertalet betallösningar, kundtjänst och kvalificerad rådgivning kring prenumerationer.

Men är du själv tillräckligt insatt i din nuvarande verksamhet för att vara helt säker på att du får med alla viktiga delar som stöder ekonomi, logistik, marknadsföring, kundtjänst och produktutveckling med mera i upphandlingen? Det är minst lika illa att betala för överflödig funktionalitet som att för sent upptäcka att den leverantör du valt saknar de verktyg du behöver.

Eftersom det handlar om ett affärskritiskt och, mer eller mindre, komplicerat system är kravspecen A och O för att kunna välja rätt leverantör. Det är lätt att känna sig överväldigad av alla tekniska specifikationer, facktermer och checklistor. Hur genomför du då bäst en upphandling av ett system som är, minst sagt, en sällanköpsvara? En lösning är att ta hjälp av en utomstående och oberoende konsult som fungerar både som stöd i din kravställning och bistår i utvärderingen av kandidaterna.

Behöver du hjälp?

Med lång och bred erfarenhet från olika delar av mediebranschen kan Media720 göra en objektiv kartläggning av vilket eller vilka av de tillgängliga systemen som bäst motsvarar dina behov. Både för framtiden och där du befinner dig precis nu.