fbpx
2022-03-29 Björn Lorentzi

Är du en dålig kund? – Därför är alla missnöjda med sina prenumerationssystem...

I princip alla förlag är mer eller mindre missnöjda med sitt prenumerations/abonnemangs-system. Oavsett om det levereras av en extern leverantör eller intern avdelning. Jag vet, jag har själv varit en av de där missnöjda kunderna. Ett antal gånger.

Det finns ofta ett glapp mellan leverantörens erbjudande och kundens förväntningar. Det gäller såväl teknik som servicegrad. I allmänhet grundar sig detta i att det krävs en relativt hög kompetensnivå för att utnyttja systemet optimalt. Leverantörens utgångspunkt är att det är ditt ansvar, som kund, att skaffa dig denna kompetens medan du förväntar dig högre grad av support och proaktivitet.

Hur duktig är du som kund och kravställare?

Eftersom det handlar om ett affärskritiskt och komplicerat system är ett byte av leverantör något man, i det längsta, drar sig för. Och, ärligt talat, hur duktig är du som kund och kravställare? Har du tillräcklig och resurser för att kunna utnyttja alla möjligheter och finesser som din leverantör erbjuder? Kan du ställa de rätta frågorna? Och vill du verkligen sätta dig in i den djungel av tekniska specifikationer, administrativa funktioner och kedjor av underleverantörer som krävs för att skapa ett försäljningsverktyg för marknadsavdelningen, ett administrativt system för ekonomiavdelningen och ett stöd för affärs-och produktutveckling. Samt, inte minst, fungera som ett styrinstrument för logistik, kundtjänst med mera.

Utvärdera din egen kompetens

När du utvärderar ett nytt eller utveckling av ett befintligt system måste du också utvärdera din egen roll och väga in såväl behov som resurser och kompetens. Att köpa en Ferrari kan vara lockande. Fast du kanske kan klara dig med en Skoda? Billigare, enklare och fullt funktionsduglig. Men oavsett om du vill ha prenumerationssystemens motsvarighet till en Ferrari eller en Skoda är det viktigt att inte bara ställa krav på teknik och funktioner. Du måste också väga in leverantörens nivå av servicegrad och proaktivitet. Och ditt eget behov av ny kompetens och mer resurser.

Objektiv kartläggning och kompetensinventering

Med en lång och bred erfarenhet från olika delar av mediebranschen kan Media720 göra en objektiv kartläggning av vilket eller vilka av de tillgängliga systemen som bäst motsvarar dina behov. Och genomföra en kompetensinventering av din organisation. För att säkerställa att du inte bara genomför bästa möjliga upphandling utan också skapar förutsättningar för att utnyttja din nya resurs optimalt. Både i framtiden och där du befinner dig just nu.