2020-05-08 Jonas Berg
Konsten att upphandla upp säljbolag - tips och checklista
Funderar du och dina kollegor på hur ni skulle kunna minska era fasta säljkostnader men samtidigt behålla intäkterna på en hållbar nivå? Att ta in ett externt säljbolag kan då vara något att tänka på och utvärdera. Många företag överväger till och från att lägga ut sin försäljning på ett externt säljbolag. Anledningarna kan variera […]