fbpx
2020-03-17 Karin Holmberg

Q&A: Allt du behöver veta om Performance Index

På samma sätt som att man regelbundet går till tandläkaren eller tar bilen för besiktning kan det vara en klok idé att få en objektiv och professionell genomgång av din verksamhet eller avdelning. Vad är bra? Vad kan bli bättre? Hur står man sig mot konkurrenterna? På Media720 heter det Performance Index och vi erbjuder en rad olika genomlysningar anpassade till verksamhet eller område.

Vi frågade Björn Lorentzi, seniorkonsult och grundare av Media720, hur Performance Index fungerar, när och varför man bör göra ett.

Vilka Performance Index har ni i er verktygslåda?
– Dels har vi ett Performance Index för en hel verksamhet men vi har även anpassade, som Sales Performance Index, för säljavdelningar och ett Editorial Performance Index för redaktioner.

När bör man göra ett Performance Index?
– Det beror lite på läget verksamheten befinner sig i, men har ledningen en tydlig känsla av att företaget eller avdelningen inte fungerar optimalt bör man genomlysa den. Står man inför en större förändring kan det vara extra viktigt och lönsamt.  Allt för att få en objektiv och tydlig bild över vad som bör ändras, bibehållas och förstärkas. Inte minst för att det är lättare att få med sig medarbetarnas accept och energi i förändringsarbetet när en extern part har tagit fram underlag och rekommendationer. Det är svårt att vara profet i eget hus.

Hur många personer är ni som genomför och vilka kunskaper och erfarenheter har ni?
– Vi är ofta två personer från Media720 och de som genomför Performance Index har lång egen erfarenhet inom det område analysen gäller. Vi har experter exempelvis inom ledningsarbete, redaktionellt, försäljning, marknadsföring, kommunikation, abonnemangsförsäljning.

Vad går ni igenom och vilka insikter kan man förvänta sig att få?
– Vi går igenom en rad olika men relevanta parametrar på en skala. De skiljer sig naturligtvis åt om det är en säljavdelning, en redaktion, en ledningsgrupp eller en marknadsavdelning. Vi sätter betyg och kommenterar varje parameter i en rapport som bland annat består av en lista över vad som är bra och vad som bör utveckla och på vilket sätt. Kunden får ett tydligt och konkret underlag att arbeta vidare med .

Vad krävs av oss som företag för att ni ska kunna genomföra ett Performance index?
– Till stor del att kunden är öppen kring sin situation, transparent och att man är villig att avsätta tid för samtal och intervjuer med medarbetarna.

Vad kostar det? 
– Normalt brukar kostnaden ligga på 89.000 kr. Något mer om det är en större verksamhet eller avdelning.

Vad händer med de föreslagna förändringar – kan ni hjälpa till med dem?
– En del kunder tackar för förslagen och genomför själva alla eller delar av rapportens slutsatser. Andra ber oss om hjälp att projektleda hela arbetet eller genomföra delar av det. Både och är helt okay för oss, det viktigaste är att insatsen leder till en framgångsrik förändring och utveckling.

Vilken typ av förändringar och förbättringar har era Performance Index lett till hos olika företag?
– Det minsta man kan förvänta sig är att ett Performance Index leder till bra diskussioner internt och att man får ett tydligt fokus på vilka förändringar som är viktigast. De blir också ett bra verktyg för avdelningen att diskutera med ledningen och för ledningen att prata med avdelningen. Rent konkret kan vi exepelvis se att säljavdelningar säljer bättre, att redaktioner får ett ökat fokus på att skapa engagerande innehåll och att ledningsgrupper blir bättre och effektivare i sitt ledningsarbete.

Vill du veta mer om Performance index kan effektivisera och utveckla just din verksamhet? Kontakta Björn Lorenzi.