fbpx
2019-11-27 Karin Holmberg

Kompetensbarometern 2019

Vilken kompetens saknas på ert företag?

Vilken kompetens saknas på tidskrifterna runt om i Sverige? Det har Media720 tillsammans med Sveriges Tidskrifter tagit tempen på i undersökningen Kompetensbarometern. Undersökningen har gått ut till VD, Försäljningschefer och Chefredaktörer på de Tidskrifter som är medlemmar hos Sveriges Tidskrifter.

Nu har vi sammanställt resultatet av den anonyma undersökningen och den bjuder på en hel del värdefulla insikter framförallt från chefredaktörerna som var den grupp som i störst utsträckning tog sig tid att svara på frågorna. 

Att det saknas brist på kompetens runt om på redaktioner och medieföretag i allmänhet verkar vara något som alla håller med om i undersökningen.
Inom vilket område det behövs mest kompetens råder det däremot delade meningar. Men det är tydligt att många, av dem som svarat på undersökningen, anser att det saknas kompetens på såväl redaktioner som annonsavdelningar runt om på landets tidskrifter för att klara verksamheten framöver.

Framförallt handlar det om avsaknad av digital spetskompetens – något som för de flesta tidskrifter kommer att påverka lönsamheten i stor utsträckning de kommande åren. 

Hur ska man få till kompetensutvecklingen?

Men hur och när ska man då få till kompetensutvecklingen? En insikt vi fått av undersökningen är att alla anser att tidsbrist är en av de främsta anledningarna till att kompetensutvecklingen uteblir. Även så kallade kompetenskonto verkar vara en bristande faktor – i de fall den finns är den ofta låg och hamnar kring någon tusenlapp per år och medarbetare.

Hur har ni det på ert företag? Satsar ni på kompetensutveckling och hur mycket pengar avsätter ni för era medarbetare?

Nyfiken på att få fler insikter från undersökningen? Boka ett möte med oss på Media720 så kommer vi ut till er och berättar!